Tu Ha An - Họa sĩ minh họa

The Present Writer

Nhận diện thương hiệu

Trong vai trò Giám đốc sáng tạo của The Present Writer, một trong những nhiệm vụ của tôi là xây dựng các yếu tố đồ họa của thương hiệu cùng những bản mẫu cho bài đăng trên các mạng xã hội của The Present Writer. Mục tiêu của tôi là hướng đến tinh thần "Tối giản toàn diện" (Holistic minimalism) trong khi vẫn đảm bảo tính nguyên bản gần gũi trong từng nội dung.

Kỹ năng

Thiết kế / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Màu nước

Năm

2021