Tu Ha An - Họa sĩ minh họa

L’Elan Vert – l’élan vers…

Bức tranh này là tấm thiệp cảm ơn cho cuộc trò chuyện tràn đầy lời khuyên và sự vui vẻ với một biên tập viên của nhà xuất bản l’Elan vert.

Bức tranh này tái hiện lại các chi tiết được đề cập trong cuộc trao đổi của chúng tôi.

Categories

Dự án cá nhân

Kỹ năng

Màu nước

Năm

2023