Tu Ha An - Họa sĩ minh họa
Tu-Ha-An-Illustration-multiculturelle-17-CD

Tuần lễ âm nhạc

Minh họa 7 hình vẽ màu của 7 nhân vật cho bìa CD “La Semaine de la Musique” (Tuần lễ âm nhạc), CD học tiếng Pháp cho trẻ em.

  • Hình minh họa phải thể hiện được lời bài hát “La Semaine de la Musique” (Tuần lễ âm nhạc)
  • Minh họa một nhân vật cho mỗi ngày trong tuần, không có yêu cầu bắt buộc đối với các nhân vật
  • Ghép hình 7 nhân vật cho phần minh họa của bìa CD
  • Mỗi nhân vật sẽ được in lên một bưu thiếp bất ngờ đi kèm CD

Kỹ thuật

Màu nước / Adobe Photoshop

Năm

2022