Tu Ha An - Họa sĩ minh họa

Reading at the fingertips

Client

Nguyen Viet Chau Linh, Ph.D

Bìa luận án tiến sĩ

Trang bìa này được sáng tạo dành cho một buổi bảo vệ luận án tiến sĩ. Các họa tiết và màu sắc đã được lấy cảm hứng trực tiếp từ công cụ và phương pháp được sử dụng trong quá trình thử nghiệm với các học sinh tiểu học trong phạm vi nghiên cứu.

Kỹ thuật

Màu nước digital / Adobe Photoshop / Adobe Indesign / Thiết kế

Năm

2022