Tu Ha An - Họa sĩ minh họa

Việt Nam : ý nghĩ đầu tiên | Inktober 2021

Đây là loạt tranh được vẽ cho Inktober 2021, một thử thách toàn cầu với mục đích vẽ một bức tranh mỗi ngày theo danh sách từ khóa chủ đề được đặt ra trong suốt tháng Mười.

Với thử thách của năm 2021, mỗi bức tranh của tôi là hình ảnh phản chiếu ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi tôi vừa đọc từ khóa chủ đề, vừa nghĩ đến Việt Nam.

Dự án cá nhân

Kỹ năng

Mực

Năm

2021

Categories