Tu Ha An - Họa sĩ minh họa

Khu vườn xanh yên tĩnh

Khu vườn xanh yên tĩnh

Búc tranh này được xây dựng với những chi tiết góp nhặt từ những trang viết và những hình ảnh của blog The Present Writer. Tôi muốn tạo nên một "khu vườn xanh yên tĩnh", như tên gọi mà bạn đọc đã trân trọng đặt cho blog.

Kỹ năng

Màu nước / Chì nước

Năm

2021

Categories