Tu Ha An - Họa sĩ minh họa

Hải đăng trong đêm bão

Dự án cá nhân

Cảm hứng của bức vẽ này đến từ khung cảnh nổi tiếng của những ngọn hải đăng vùng Bretagne trong bão. Ngọn hải đăng trong tranh là sự kết hợp của hải đăng Ar-men (Pháp) và hải đăng Cô Tô (Việt Nam)

Kỹ năng

Màu nước / Chì nước

Năm

2021