Tu Ha An - Dreamlike & Multicultural Illustration

Tu Ha An

Dreamlike & Multicultural Illustrator

SEE MORE

Hello!

My full name is “Tu Ha An”, you can call me An, and it’s pronounced “Ann”.

I help my clients to highlight their messages through my dreamlike and multicultural illustrations with powerful narratives.

I am Hanoian (Vietnam) and I live in Dijon (France).

READ MORE

How can I help you?

Tell me about your idea

You have an editorial, corporate or commercial project?

With globalization and the awareness of ordinary discrimination issues, the representation of minorities in communication has become a strong motivation for the media and brands to contribute to a more inclusive society. However, this mission remains delicate because it is difficult to find creative ways to express it, without producing stereotypes that further confine the concerned people.

I believe that making dreams is the best way to get messages across in a non-offensive way and to allow children and former children to dream beyond the limits of gender, social background, physical appearance or origin.

My goal is to offer my clients authentic and memorable artwork.

I create custom illustrations to highlight your messages, your products, your events, your brand. My dreamlike and multicultural illustrations adapt to your world and to your project.

Whether for editing, advertising, newspapers, or packaging… let your ideas speak for themselves. Together, we will bring them to life!

Explore my service Contact me

My portfolio

Welcome to my world

My illustrations are mostly realized in watercolor, traditionally or digitally, which I mix with other mediums such as colored pencils, ink or markers to create a dreamlike multicultural harmony.

Did you like it?

Discover my entire portfolio

My blog

"Keep creating!"

A new article on the 5th and 15th of each month

Explore the blog

What is this blog about?

Creativity!

Following the obstacle journey to live from my creations, I realized the gap between the general public’s vision of creative professions and reality (with the clichés of broken, perched or contemptuous artists who considered themselves better than everyone …).

This blog will be the place where I share the stories of creation, my thoughts on life during the journey to become an illustrator and the life lessons I learn from the creation process. I hope I can help to make people understand that creativity isn’t just for elites (or weirdo).

Latest article

Creati'letter

Be part of my cozy circle and receive an email at the end of each month, for a lesson that the creative life brings me during the month, for not missing my new contents of the month, and for the previews of my current and upcoming projects.

  Lately on

  Instagram

  • 🇨🇵 Ma première illustration terminée de l’année 

🇬🇧 My first completed illustration of the year

🇻🇳 Bức vẽ đầu tiên được hoàn thiện vào năm nay

#kidillustration #childrenbookart #watercolor #aquarelle #illustration #dailyart #childrenbook #childrenillustration #illustrationoninstagram #artoninstagram #illustrator #illustrationartist #artistoninstagram #dreamlike #onirique #multicultural
  • 🇨🇵 « Comment t’as su que tu n’allais pas regretter de quitter un CDI pour te mettre à ton compte ? »

Ma réalité est que… c’était (et c’est) toujours un long processus où des fois, je ne savais pas exactement quelle serait l’étape suivante. 

Cependant, c’était un processus rempli de « signes » qui confirmaient que j’étais sur le bon chemin.

Dans le premier article de blog de l’année lunaire du dragon, je vais vous dévoiler un de ces signes. Contre toute attente, il s’agit d’un retour négatif. 

Nous allons décortiquer ensemble comment une critique a validé mon choix de freelance ?

Vous trouverez le lien pour lire l’article sur mon profil.

🇬🇧 “How did you know that you would not regret leaving a full-time permanent job to set up your own business?”

My reality is… It was (and it still is) a long process that sometimes I was unsure of what the next step would be.

However, it was a process filled with “signs” that help me confirm that I was on the right path.

In the first blog article of the Lunar Year of the Dragon, I will tell you about one of these signs. Unexpectedly, that sign was actually a negative feedback. 

But together, let’s look again at how did one negative feedback validate my choice of freelance?

You can find the link to read the article on my profile.

🇻🇳 “Làm sao An biết rằng An sẽ không hối tiếc khi từ bỏ một công việc ổn định để làm freelancer?”

Sự thật là… đó đã, và vẫn luôn là cả một quá trình dài, mà đôi khi mình không biết chính xác đâu là bước tiếp theo.

Tuy nhiên, quá trình đó vẫn luôn gửi những “dấu hiệu” xác nhận rằng mình đang đi đúng đường.

Trong bài viết đầu tiên của năm Giáp Thìn, mình sẽ tiết lộ với các bạn một trong những “dấu hiệu” đó. Bất ngờ ở chỗ, đó là một phản hồi tiêu cực. 

Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích làm thế nào mình nhận ra bản thân sẵn sàng trở thành freelancer nhờ… một lời chê.

Các bạn có thể vào link trên bio của mình để đọc bài viết nhé.
  • 🇨🇵 Ce petit garçon grandit (un peu) trop vite aux yeux de son papa. Cette mini illustration est là pour que le papa puisse emporter avec lui une tranche de vie avec le souvenir de l’été entre père et fils, et la rencontre des lémuriens. 

Et le petit garçon continuera à grandir avec des tonnes de souvenirs que son papa tient à lui offrir à chaque moment qu’ils passent ensemble. 

🇬🇧 This little boy is growing up (a little) too fast according to his dad. This mini illustration is created so that his dad can carry with him a slice of life, with the memory of the summer between father and son, and the meeting with the lemurs.

And the little boy will continue to grow up with tons of memories that his dad is determined to give him every moment they spend together.

🇻🇳 Cậu bé này đang lớn (quá) nhanh, dưới đôi mắt của bố cậu. Bức vẽ tí hon này được tạo ra để bố cậu có thể mang theo mình một lát cắt của cuộc sống, vào mùa hè của riêng hai bố con và cuộc gặp gỡ với những chú vượn cáo.

Và cậu bé sẽ tiếp tục lớn lên, trong hàng tấn kỷ niệm mà bố cậu đã và đang dệt lên tặng cậu vào mỗi phút giây mà bố con cậu được ở bên nhau.

#kidillustration #childrenbookart #watercolor #aquarelle #illustration #dailyart #childrenbook #childrenillustration #illustrationoninstagram #artoninstagram #illustrator #illustrationartist #artistoninstagram #dreamlike #onirique #multicultural
  • 🇨🇵 La mini statue est la miniature de celles qu’on trouve à Wroclaw, la ville où mon père a laissé une partie de son âme. 

La chouette est le symbole de Dijon, offerte par mon bro, acheté dans notre magasin japonais préféré.

La médaille est un souvenir de Brest, offerte par une ancienne collègue, avec l’image du téléphérique, le projet sur lequel nous avons travaillé jour et nuit…

Et un petit morceau de Hanoï, à travers mes traits, inspiré par le texte d’une collègue / amie / créatrice que j’ai enfin rencontré dans la vraie vie, à Hanoï, notre ville natale. 

🇬🇧 The little statue is a miniature of those found in Wroclaw, the city where my father left a part of his soul.

The owl is the symbol of Dijon, a gift from my bro, bought in our favorite Japanese store.

The medal is a souvenir of Brest, offered by a former colleague, with the image of the cable car, the project we worked on day and night...

And a little piece of Hanoi, through my features, inspired by the text of a colleague / friend / creator that I can finally met in real life, in Hanoi, our hometown.

🇻🇳 Bức tượng bé xíu là phiên bản thu nhỏ của những tượng đồng ở Wroclaw, nơi mà ba mình đã để lại một phần trái tim.

Con cú là biểu tượng của Dijon, do một anh bạn mình tặng, mua từ cửa hàng Nhật Bản yêu thích của chúng mình.

Đồng xu lại là kỷ niệm từ Brest, được tặng bởi một người đồng nghiệp cũ, với hình khắc của cáp treo, dự án mà chúng mình đã cùng làm ngày đêm...

Và một chút Hà Nội, qua nét vẽ của mình, được truyền cảm hứng từ những dòng viết của một người đồng nghiệp / bạn / người làm sáng tạo @thaonguyenreads mà cuối cùng mình đã gặp mặt trong đời thực, tại Hà Nội, quê hương của chúng mình.

#kidillustration #childrenbookart #watercolor #aquarelle #illustration #dailyart #childrenbook #childrenillustration #illustrationoninstagram #artoninstagram #illustrator #illustrationartist #artistoninstagram #dreamlike #onirique #multicultural
  • #artvsartist #artvsartist2023

🇨🇵 Je suis reconnaissante d’avoir eu la santé, le temps et la confiance de mon entourage pour réaliser ces illustrations.

🇬🇧 I'm grateful for my health, for the time and for the trust of those around me to create these drawings.

🇻🇳 Mình biết ơn vì đã có đủ sức khỏe, thời gian, và sự tin tưởng của những người đang kề bên mình, để vẽ những bức tranh này.

#kidillustration #childrenbookart #watercolor #aquarelle #illustration #dailyart #childrenbook #childrenillustration #illustrationoninstagram #artoninstagram #illustrator #illustrationartist #artistoninstagram #dreamlike #onirique #multicultural

  Find me on Instagram for news, behind-the-scenes creative insights and day-by-day thoughts!

  @tuhaan.art

  You have an illustration project?

  Keep in touch!

  An illustration project, a question, or just a kind word?

  E-mail: contact@tuhaan.com