Tu Ha An - Họa sĩ minh họa
5 Tháng Ba 2023

Daily Archives

  • Nỗi cô đơn của freelancer làm sáng tạo

    Tôi đã không thể giữ lời hứa. Đó là thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023.. Tôi đang rất hào hứng khi dành ra được 30 phút trong lịch trình kín đặc của mình để viết và gửi bức Creati’letter đầu tiên - bức newsletter hàng tháng vừa được khởi động 2 tuần trước.