Toàn bộ nội dung bài, hình ảnh, video, trên trang web tuhaan.com, (trừ nội dung có nguồn trích dẫn) đều thuộc bản quyền của Từ Hà An.

Bạn đọc có thể chia sẻ bài viết bằng cách nhấn nút “chia sẻ” (share) trên website, Facebook page, Instagram của Từ Hà An, copy đường link dẫn đến bài viết, share trên mạng xã hội cá nhân.

Mọi hình thức sao chép hoặc đăng tải lại (quá 25% bài viết), hoặc sử dụng hình vẽ, ảnh chụp hoặc trích dẫn nguồn không rõ ràng (không để tên tác giả và không kèm link gốc) là không được phép, trừ trường hợp có sự cho phép bằng văn bản của Từ Hà An..

Mọi hành vi sử dụng trái phép nội dung trang web hoặc bất kỳ thành phần nào thuộc trang web sẽ được coi là cấu thành hành vi vi phạm và bị truy tố theo các quy định của điều L.335-2 của Bộ luật Sở hữu trí tuệ Pháp.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: contact@tuhaan.com

Xin cảm ơn.