Tu Ha An - Họa sĩ minh họa
5 Tháng Chín 2023

Daily Archives

  • “Nhà” – Hello, Goodbye and Hello

    Trong tiếng Việt, có một từ đặc biệt: "nhà". Từ này chỉ địa điểm vật lý nơi ta sống, cho dù đó là một ngôi nhà, một căn hộ, một phòng trọ... Và nó cũng ám chỉ nơi "mái ấm". Tóm lại, nếu dịch sang tiếng Anh, "nhà" vừa có thể là "house", vừa có thể là "home".