Tu Ha An - Họa sĩ minh họa
5 Tháng Sáu 2023

Daily Archives

  • The Present Day planner – “vũ khí” bí mật cho sự sáng tạo hiệu năng

    Tôi gọi nó là “vũ khí”, vì sức mạnh của nó nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi gọi nó là “bí mật”, vì tác giả của nó đã ấp ủ nó suốt 5 năm qua. Bài viết này hoàn toàn không được đặt hàng hay tài trợ. Và, cũng không phải vì người sáng lập ra “vũ khí” này là tác giả yêu thích của tôi (cũng là… “sếp” của tôi) mà tôi quảng cáo “vũ khí” bí mật này đâu.