Tu Ha An - Họa sĩ minh họa
15 Tháng Mười 2022

Daily Archives

  • Nuôi mèo và bỏ việc

    Tháng Mười năm 2020, tôi nuôi mèo. Tháng Mười năm 2021, tôi bỏ việc.

    Dù nghe có vẻ phi lý, nhưng chính nhờ chú mèo mà tôi đã chia tay công việc cũ trong ngành an toàn đường sắt. Quyết định…